ΜΑΛΛΙΝΑ

Μάλλινο
Κωδικός: Μ1
Μάλλινο
Κωδικός: Μ2
Μάλλινο
Κωδικός: Μ3
Μάλλινο
Κωδικός: Μ4

ΣΟΥΕΤ

Σουέτ
Κωδικός: ΣΟ1
Σουέτ
Κωδικός: ΣΟ2
Σουέτ
Κωδικός: ΣΟ3
Σουέτ
Κωδικός: ΣΟ4
Σουέτ
Κωδικός: ΣΟ5

ΜΠΟΥΚΛΕ

Μπουκλέ
Κωδικός: ΜΠ1
Μπουκλέ
Κωδικός: ΜΠ2
Μπουκλέ
Κωδικός: ΜΠ3
Μπουκλέ
Κωδικός: ΜΠ4

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ

Δερματίνη
Κωδικός: ΔΕ1
Δερματίνη
Κωδικός: ΔΕ2
Δερματίνη
Κωδικός: ΔΕ3
Δερματίνη
Κωδικός: ΔΕ4

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΡΙΜΕ ΓΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟ

Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ1
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ2
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ3
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ4
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ5
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ6
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ7
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ8
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ9
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ10
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ11
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ12
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ13
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ14
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ15
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ16
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ13
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ18
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ19
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ20
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ21
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ22
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ23
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΠ24

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟ

Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ1
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ2
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ3
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ4
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ5
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ6
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ7
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ8
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ9
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ10
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ11
Ελαστικά
Κωδικός: ΕΛΜ12

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ 100% ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ, ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ

ΒΜΚ 01
Κωδικός: ΒΜΚ 01
ΒΜΚ 02
Κωδικός: ΒΜΚ 02
ΒΜΚ 03
Κωδικός: ΒΜΚ 03
ΒΜΚ 04
Κωδικός: ΒΜΚ 04
ΒΜΚ 05
Κωδικός: ΒΜΚ 05
ΒΜΚ 06
Κωδικός: ΒΜΚ 06
ΒΜΚ 07
Κωδικός: ΒΜΚ 07
ΒΜΚ 08
Κωδικός: ΒΜΚ 08
ΒΜΚ 09
Κωδικός: ΒΜΚ 09
ΒΜΚ 10
Κωδικός: ΒΜΚ 10
ΒΜΚ 11
Κωδικός: ΒΜΚ 11
ΒΜΚ 12
Κωδικός: ΒΜΚ 12
ΒΜΚ 13
Κωδικός: ΒΜΚ 13
ΒΜΚ 14
Κωδικός: ΒΜΚ 14
ΒΜΚ 15
Κωδικός: ΒΜΚ 15
ΒΜΚ 16
Κωδικός: ΒΜΚ 16
ΒΜΚ 17
Κωδικός: ΒΜΚ 17
ΒΜΚ 18
Κωδικός: ΒΜΚ 18
ΒΜΚ 19
Κωδικός: ΒΜΚ 19
ΒΜΚ 20
Κωδικός: ΒΜΚ 20
ΒΜΚ 21
Κωδικός: ΒΜΚ 21
ΒΜΚ 22
Κωδικός: ΒΜΚ 22
ΒΜΚ 23
Κωδικός: ΒΜΚ 23
ΒΜΚ 24
Κωδικός: ΒΜΚ 24
ΒΜΚ 25
Κωδικός: ΒΜΚ 25
ΒΜΚ 26
Κωδικός: ΒΜΚ 26
ΒΜΚ 27
Κωδικός: ΒΜΚ 27
ΒΜΚ 28
Κωδικός: ΒΜΚ 28
ΒΜΚ 29
Κωδικός: ΒΜΚ 29
ΒΜΚ 30
Κωδικός: ΒΜΚ 30
ΒΜΚ 31
Κωδικός: ΒΜΚ 31
ΒΜΚ 32
Κωδικός: ΒΜΚ 32
ΒΜΚ 33
Κωδικός: ΒΜΚ 33
ΒΜΚ 34
Κωδικός: ΒΜΚ 34
ΒΜΚ 35
Κωδικός: ΒΜΚ 35
ΒΜΚ 36
Κωδικός: ΒΜΚ 36
ΒΜΚ 37
Κωδικός: ΒΜΚ 37
ΒΜΚ 38
Κωδικός: ΒΜΚ 38
ΒΜΚ 39
Κωδικός: ΒΜΚ 39
ΒΜΚ 40
Κωδικός: ΒΜΚ 40
ΒΜΚ 41
Κωδικός: ΒΜΚ 41